Економічний факультет

Адреса: 03041, Україна, м.Київ, вул. Героїв Оборони, 11 (навчальний корпус №10), кімната 301.

Тел.: (044) 527-85-40

Електронна пошта: economy_dean@nubip.edu.ua

Декан:
Діброва Анатолій Дмитрович

доктор економічних наук, професор

 

Економічний факультет Національного університету біоресурсів і природокористування України є провідним центром аграрної економічної освіти і науки в Україні з більш ніж 60-річною історією.

Так, економічна підготовка спеціалістів сільського господарства була започаткована в 1898 р. із заснуванням у Києві політехнічного інституту з сільськогосподарським відділенням, від якого веде свою історію університет. На сільськогосподарському відділенні викладали 20 навчальних дисциплін, у тому числі політичну економію та сільськогосподарську економію і статистику, які й формували економічну підготовку майбутніх спеціалістів. Спеціальної кафедри економіки на сільськогосподарському відділенні не існувало, а викладання економічних дисциплін координувалось професором А.К. Людоговським — одним із засновників науки про систему ведення сільського господарства в країні.

Наказом міністра вищої освіти СРСР №768 від 15.05.1951 р. у Київському сільськогосподарському інституті було організовано факультет економіки і організації сільського господарства.

Першим його деканом до 1960 р. був професор Д.А. Григорович. Факультет мав лише економічне відділення. Ввійшовши в 1954 р. до складу Української сільськогосподарської академії, факультет економіки і організації сільського господарства почав також готувати спеціалістів з бухгалтерського обліку на бухгалтерському відділенні (1959 р.), в 1994 р. було відкрито фінансово-кредитне відділення, а в 1995 р. на базі економічного факультету створили факультет аграрного менеджменту, науково-педагогічний склад якого укомплектовано, в основному, вихованцями Національного аграрного університету.

У різний час обов'язки декана економічного факультету виконували професор Г.В. Ларін (1960-1965 рр.), доцент І.П. Новаков (1965-1969 рр.), професори К.І. Олефір (1969-1976 рр.), Г.Г. Кірейцев (1976-1983 рр.), Г.С. Тарасенко (1984-1997 рр.), В.К.Терещенко (1997-2001 рр.), С.М. Кваша (2001-2008 рр.), Ш.І. Ібатулін (2008-2010 рр.), Т.Г. Камінська (2010-2014 рр.)

За часи існування факультету заступниками декана тривалий час були професори П.В. Корчовий, Л.І. Касьянов, О.Д. Гудзинський та доценти І.І. Кононенко, М.Г. Парасій, Л.М. Звонарьова, А.Д. Гончар, А.М. Клименко, М.М. Ільчук, П.А. Лайко, І.А. Коновал,  А.Г. Борщ, Л.А. Аврамчук, Л.В. Коваленко, С.О. Олійник, О.Є. Попов, М.Г. Садко, О.О. Олійник.

Нині обов'язки декана економічного факультету виконує доктор економічних наук, професор А.Д. Діброва.

Заступники декана з денної форми навчання: кандидат економічних наук, доц. О.М. Лабенко — з напряму (спеціальності) «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Оподаткування»; кандидат економічних наук, доцент А.М. Шиш — з (напряму) спеціальності «Облік і аудит», «Біржова діяльність»; із заочної, дистанційної та екстернатної форми навчання: кандидат економічних наук, доцент М.С. Маршалок.

На даний час до складу економічного факультету входить 10 кафедр, які забезпечують підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр” та “Магістр” за наступними напрямами (спеціальностями) підготовки:

 

Напрями підготовки

фахівців ОКР «Бакалавр»

Спеціальності підготовки фахівців ОКР «Магістр»

- економіка підприємства

- економіка підприємства

- фінанси і кредит

- фінанси і кредит

- облік і аудит

- облік і аудит

 

- оподаткування

 

- біржова діяльність

Навчально-наукові (виробничі) лабораторії:

біржової діяльності

інформаційних технологій в бухгалтерському обліку

біоеконометрики і дейтамайнінгу

комп’ютерна лабораторія математики в економіці

економіки, обліку і фінансів (ВП НДГ «Великоснітинське ім. О.М.Музиченка» НУБіП України)


Навчальний процес на економічному факультеті спрямований на ефективну індивідуальну підготовку висококваліфікованого фахівця здатного розв'язувати сучасні виробничі і наукові завдання з економіки, обліку, фінансів, біржової діяльності. Підготовка магістрів здійснюється за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами. Навчальні плани адаптовано до системи вищої освіти США, країн ЄС та Японії. Для студентів англомовних груп здійснюється викладання профільних дисциплін іноземною мовою. Це дає можливість студентам продовжувати навчання на відповідних курсах у зарубіжних університетах та отримувати дипломи про вищу освіту міжнародного зразка.

       Нині навчальний процес на факультеті забезпечують 23 професори, 81 доцент, 3 академіки та 2 член-кореспондент НААН України, 1 академік АН Вищої освіти України, 2 відмінники освіти, 2 заслужених працівників сільського господарства, 1 заслужений економіст України. У складі професорсько-викладацького складу факультету: академіки НААН України Кваша С.М., Терещенко В.К., Шпичак О.М.; член-кореспондент НААН України Ільчук М.М., Жук В.М.; професори Діброва А.Д., Єрмаков О.Ю., Збарський В.К, Зеліско І.М., Калюга Є.В., Мацибора В.І, Охріменко І.В., Савчук В.К., Солодкий М.О., Сук Л.К., Сук П.Л., Худолій Л.М.

В різні роки на економічному факультеті працювали такі видатні вчені-економісти, як академік НААН України Юрчишин В.В., член-кореспондент ВАСГНІЛ І.Н.Романенко, член-кореспонденти НААН України Лайко П.А., Руснак П.П., професори Григорович Д.А., Ларін Г.В., Завадський Й.С., Тарасенко Г.С., Корчовий П.В., Касьянов Л.І., Співак М.С., Мертенс В.П., Олефір К.І., Азізов О.П., Зрібняк Л.Я., Шкільов О.В., двічі Герой Соціалістичної праці Буркацька Г.Є., Білик В.О.

   За період функціонування економічним факультетом підготовлено понад 30 докторів і 350 кандидатів економічних наук. Серед колишніх випускників факультету - є видатні політичні діячі, депутати Верховної Ради України (різних скликань), працівники міністерств та урядових структур, керівники відомих підприємств аграрної сфери — найвідоміші з них: Бідзюра І.П., Галушко В.П., Жук В.М., Заєць І.О., Кваша С.М., Кірейцев Г.Г., Ліссітса Алекс, Плющ І.С., Саблук П.Т., Сахневич В.С., Павловський М.О., Шведенко М.М., Терещенко В.К., Кальницький І.С., Пилипенко І.І., Ільчук М.М., Гагалюк Т.В. Факультет пишається своїми численними випускниками, що плідно реалізують знання, одержані в стінах alma mater, діяльність яких у будь-якій сфері народного господарства слугує на користь державі і може бути взірцем для вихованців факультету.

 

 

Новини

Всі новини

8 квітня 2016
Музей грошей Національного банку

Музей грошей Національного банку.

8 квітня 2016
Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського

Бібліотека - серце знань

6 квітня 2016
Головне управління ДФС України, м.Київ

Студенти економічного факультету на лекції у ДФС України

6 квітня 2016
Луцький національний технічний університет

Студенти економічного факультету на олімпіаді та конференції у Луцьку

29 березня 2016
Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого

Профорієнтаційна робота Гераймович В.Л.

13 березня 2016
Спеціалізована школа №89 Печерського району міста Києва

Найкраща агітація ґрунтується на власному досвіді

11 березня 2016
Коцюбинський гуманітарний ліцей, смт. Коцюбинське, Київської області

Профорієнтаційна робота кафедри вищої математики

5 березня 2016
Київський механіко-технологічний коледж

Профорієнтаційна робота кафедри фінансів

4 березня 2016
Спеціалізована школа № 193, Подільського p-ну м.Києва.

Доцент кафедри фінансів, Скрипник Г.О. провела профорієнтаційну роботу

4 березня 2016
Київський транспортно-економічний коледж НТУ.

Кафедрою фінансів проведено профорієнтаційну роботу

23 лютого 2016
Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ст. №15 м. Біла Церква, Київської області

Кафедра банківської справи провела профорієнтацію

29 листопада 2015
Верховна Рада України

Традиція відвідувати ВРУ закріплюється

14 листопада 2015
Музей шістдесятництва, м. Київ.

Духовний розвиток українського суспільства

2 жовтня 2015
ТОВ-СРП «Осетр», Київська область, Обухівський район, місто Українка.

Національне виробництво харчової чорної ікри: шляхи виходу на ринки ЄС

24 вересня 2015
м. Львів, Україна

Форум e-government у Львові

24 вересня 2015
м.Тернопіль, Україна.

Участь НУБіП у Agro IT Booster Hackathon

16 вересня 2015
Кафедра біржової діяльності, НУБіП України, м.Київ

Ще студенти, а вже успішні біржові торгівці

11 червня 2015
Нале́нчув, Польща

До проблем E-government в Україні

10 червня 2015
м.Вроцлавек, Польща

Освіта і економіка – міжнародний досвід

4 червня 2015
Київський національний торговельно-економічний університет

Нові виклики підготовки фахівців з обліку і аудиту за міжнародними стандартами

15 травня 2015
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, НУБіП України, м. Київ

«Baker Tilly Ukraine» - продовження продуктивної співпраці

30 квітня 2015
Кафедра фінансів і кредиту НУБіП України, м.Київ.

До Дня науки кафедра фінансів і кредиту провела інтелект–гру «Я - фінансист»

28 квітня 2015
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, НУБіП України, м. Київ

Зустріч студентів спеціальності «Облік і аудит» з представником компанії "Ліга:Закон"

6 квітня 2015
Школа І-ІІІ ступенів №36 ім. С.П. Корольова, Голосіївського району м.Києва.

Проведено профорієнтаційну роботу доцентом кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Дерев’янко С.І.

6 квітня 2015
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Cпільна праця згуртовує нас!

31 березня 2015
Камянець-Подільський коледж харчової промисловості м.Камянець-Подільський, Хмельницької області.

Профорієнтаційна робота кафедри фінансів і кредиту

27 березня 2015
Київський національний торговельно-економічний університет

Проведено конкурс студентських робіт в галузі бухгалтерського обліку і аудиту

24 березня 2015
Можарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Овруцького району Житомирської області

Профорієнтаційна робота кафедри статистики та економічного аналізу

24 березня 2015
Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської РДА Київської області

Підтримуємо загальний тренд профорієнтаційної роботи економічного факультету

23 березня 2015
Світловодська ЗОШ №1 Кіровоградської області

Профорієнтаційна робота кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

21 березня 2015
Економічний факультет

Презентація проекту «Ціна держави»

17 березня 2015
Школа №278, Деснянського району м. Києва

Профорієнтаційна робота кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

11 березня 2015
Київська школа економіки

Онлайн-семінар «Освітні інновації: ера онлайн»

4 березня 2015
Вишеградська літня школа

До уваги студентів економічного факультету!!

20 січня 2015
Деканат економічного факультету

Інформація для студентів економічного факультету!

Оголошення

Всі оголошення

Події

12 березня 2016, 10:00
м.Київ, вул.Героїв оборони, 11, корпус 10, ауд.231

12 березня - День відкритих дверей!

Всі події

9 грудня 2015, 10:00
НУБіП України, навчальний корпус №10, ауд.231

Круглий стіл "Оподаткування у сільському господарстві Німеччини"

28 листопада 2015, 10:00
вул.Героїв оборони, 11, навч. корпус 10, аудиторія 231

28 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ В НУБіП України!

5 листопада 2015, 14:50
корпус 10, аудитория 231

5.11 Профессия будущего - Предприниматель

22 травня 2015, 11:40
511 ауд. 10-го навчального корпусу НУБіП України

Продовжуємо цикл зустрічей з успішними бухгалтерами-практиками!

13 травня 2015, 14:50
НУБіП України, 10-й навчальний корпус, ауд. 511.

Відкрита лекція проф. Осташко Т.О. до Дня Європи на 13.05.2015р.

12 травня 2015, 11:40
45 ауд. 1-го навчального корпусу НУБіП України

Зустріч з успішними бухгалтерами-практиками!

29 квітня 2015, 8:30
НУБіП України, 10-й навчальний корпус, ауд. 612.

Cвяткування дня науки на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту

20 березня 2015, 11:40
10 корпус, аудиторія №228

Ціна держави: популярна економіка

6 лютого 2015, 8:00
м. Дніпропетровськ

Міжнародна науково-практична конференція

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015